Obegränsat bredband dit ingen annan når

100/100 Mbps bredband direkt till ditt hem. Utan ett spadtag. 

air2fibre för glesbygd

Riktigt bredband via luften till ditt hushåll

Kanske har området där du bor grävt fiber för länge sen. Eller så bor ni i ett område som inte har nåtts av bredband av någon anledning. Bredband med Air2Fibre-teknologi kan vara svaret! 

Med Air2Fibre kan vi nå glesbygd och tätort – allt handlar om vara ett antal intresserade som bor i närheten av varandra. 

100 Mbps och obegränsad datamängd

Vi sätter samman tekniken med Teracoms rikstäckande master som bas. Det ger  trådlös access med 100 Mbps upp/ned – fullt tillräckligt för ett normalstort hushåll som surfar, streamar och spelar spel. 

Så här funkar det:

bredband luften hushåll

Hur fungerar det?

Air2Fibre är en trådlös teknik för att leverera fast bredband och telefoni till hushåll och företag via bredbandsföreningar, samfälligheter, stadsnät och hushåll. Lösningen är baserad på fiber, mikrovågslänk och professionella radiokomponenter i en välbeprövad lösning.

Så fungerar Air2Fibre
Fakta

Vi når hög punkt, en mast eller liknande, med fiber eller med radiolänk. Sen väljs teknik beroende på terräng och omständigheter.  Det vanligaste är att vi når ytterligare en spridningspunkt varifrån vi med professionellara radiokomponenter kan tillhandahålla bredbandsuppkoppling till de anslutna. I vissa sammanhang kan vi också ”hoppa” från hus till hus (perfekt för hus som ligger efter t ex en väg). 

 

Både företag och vanliga hushåll kan dela på en spridningspunkt. 

Om Air2Fibre-teknologin

Det grundläggande konceptet bygger på att använda Teracoms radiolänkstamnät för att sedan på olika sätt komma ut i terrängen. Följande är viktiga beståndsdelar: 

 • Fiber där det finns för att nå en hög punkt.
 • Teracoms radiolänkstamnät (med över 900 olika master i Sverige)
 • Kraftulla trådlösa komponenter för accessnätet.
 • En liten fast antenn på fastigheten.

Det här gör att vi kan erbjuda minst 100 Mbps (upp/ned) till ett anslutet företag. 

Hej! Jag heter Anna-Carin! Kontakta gärna mej eller någon annan i vårt Air2Fibre-team. Du kan mejla eller ringa. Vi hjälper dig gärna!

Vanliga frågor om bredbandsuppkoppling med Air2Fibre-teknik

Vi kan starta med 25 hushåll men vill se en potential om 50 hushåll. Kan man gå samman med exemplvis företag på orten/platsen kan även det antalet sänkas något. Air2Fibre kan inte säljas till enskilda hushåll i ett område, precis som en fiberetablering kräver den en viss volym kunder, för det mesta något färre än en fiberförening.

Air2Fibre är en modern trådlös teknik för att leverera bredband och telefoni till bredbandsföreningar, stadsnät och företag i Sverige. Tjänsten är baserad på fiber, mikrovågslänk och professionella radiokomponenter. Nätet är trådlöst vilket gör installationen enkelt och kostnadseffektivt. Tillsammans med Teracoms robusta fiber och- radiolänknät så når Air2Fibre ut till hela Sverige på ett användarvänligt sätt. Den utrustning som används hos hushållet är licensfri (inga frekvenstillstånd krävs) och kräver en mindre installation utvändigt genom en ca 30 cm stor och under 0,8 kg tung riktantenn.

Ett Air2Fibre-nät är trådlöst och installationen är enkel och smidig. Inget kablage eller fiberkablar behöver grävas ner i området vilket innebär att installationer kan göras året om. Idag erbjuder vi bredbandstjänster på 100Mbps och ännu snabbare tjänster kommer lanseras över tid. Tjänsten har inget tak för datamängd utan kan jämföras med en fast bredbandstjänst som ADSL eller fiber.

Precis som när man projekterar fibernät och andra telekommunikationsnät så är svaret att det beror på förutsättningarna i det aktuella området. Air2Fibre är också kostnadseffektivt jämfört med många andra fasta bredbandstekniker. Tala med en av våra säljrepresentanter för mer information om prisindikation för ditt område. Det tillkommer en mindre serviceavgift samt ett bredbandsabonnemang per hushåll.

Installationstiden är kort och ligger normalt sett på ca 10-15 veckor från påskrivet avtal. Exakt leveransplan läggs upp med Bluecoms projektledare och kund i samband med ett uppstartsmöte.

Bluecom har ett samarbete med olika tjänsteleverantörer inom sin verksamhet som oberoende kommunikationsoperatör. I samarbete med dessa kan vi erbjuda antingen gruppavtalsmodell som tecknas kollektivt för en längre tid med en operatör, eller individuell modell med avtal för varje medlem på kortare löptider.

Bluecom har flera samarbeten med olika tjänsteleverantörer inom sin verksamhet som kommunikationsoperatör. Vissa av leverantörerna erbjuder idag traditionella TV-paket. I sin första version under 2017 är Air2Fibre främst tänkt som bredbandslösning, över vilken man kan strömma playtjänster till alla sina skärmar i hemmet (smartphones, surfplattor, TVskärmar etc). I framtiden beräknas vi även kunna erbjuda IP-TV paket från tjänsteleverantörer. Det är dock lätt att kombinera tex ett abonnemang på Boxer (marknät/antenn) eller Viasat/Canal Digital (satellit) med bredband från oss och tex koppla en video-on-demand-box från dessa aktörer i bredbandsuttaget hemma/den trådlösa routern.

Du kan få råd, stöd och hjälp från tex kommunens bredbandsamordnare/koordinator. Därutöver finns mycket råd och hjälp kring hur du startar en ekonomisk förening på tex Bolagsverket hemsida. En annan aktör är Bredbandsforum.se och Byanatsforum som hjälper till med närliggande frågor och sådant som tips och råd kring avtal, stadgar mm. Det finns tusentals fiber- och bredbandsföreningar i Sverige, som fungerar på ungefär samma sätt som en vägförening eller bryggförening.

Förutom den utrustning vi placerar i en närbelägen mast eller hög byggnad i form av radiolänk/fiber och/eller kraftfulla Wifi-länkar behöver varje hushåll en mindre mottagare, sk CAP (Customer Access Point), se bild nedan. Placering av CAP avgörs av Bluecom beroende på fri sikt mot masten.

 

 • Monteras på tex tak eller yttervägg på likartat sätt som en TV-antenn
 • Storlek: Höjd: 17,7 mm, Bredd: 65 mm, Djup: 26,5 mm, omkrets 29 cm
 • Strömmatning via PoE (power over ethernet) inifrån huset – enheten behöver alltså själv ingen 220-volts strömuttag
 • Anpassad för Nordiska väderförhållanden (sk IP 67-klassning)
 • Strömförbrukning: 7 W
 • Vikt: 0,72 Kg
 • Installation av själva mottagaren på vägg/tak ingår, dock ej löst material i form av antennfästen eller liknande som beror på taktyp och byggnadens höjd.

Då olika hushåll har olika behov erbjuder Bluecom standardinstallation i ett lämpligt utrymme i fastigheten. Normalt sett ingår 10 meter kabeldragning i fastighet, Kostnad för eventuell håltagning i vägg tillkommer. Därutöver kan varje hushåll köpa till ytterligare kabeldragning separat. Fråga din säljrepresentant för ditt område om du är osäker.

All utrustning förutom radiolänk-komponenter överlåts till föreningen och medlemmen inom avtalstiden.

Som hushåll tecknar du – precis som fiberanslutning -dels en anslutning via din ekonomiska förening typiskt sett genom en engångsinsats, och dels ett abonnemang via en sk tjänsteleverantör som Bluecom rekommenderar och som normalt sett tecknas kollektivt för bästa möjliga pris. I det fall du flyttar kommer nästkommande ägare ta över din anslutning – så som är fallet med tex en fiberinstallation eller en värmepump, den är ”fast”. När det gäller ditt 6 (7) abonnemang gäller detta på en viss tid varpå den oftast övergår i en löpande form. Om det tex är bundet 3 år och du flyttar efter 2 år får du kontakta din tjänsteleverantör, för att undersöka om abonnemanget kan flyttas/överlåtas till tex efterkommande ägare till din fastighet. I annat fall får du reglera detta med den efterkommande ägaren till din fastighet.

Ja, våra tjänsteleverantörer kan leverera både bredband och IP-telefoni i kombination.

För spridning av WiFi (trådlöst nät) i hemmet kan man välja en standard-router från öppna marknaden eller köpa en från sin tjänsteleverantör (där man köpt sitt abonnemang). Air2Fibre avlevereras i ett standard bredbandsuttag (TP) inuti fastigheten, precis som en fiberanslutning, dit man sedan kopplar sin egen router. Själva CAP-antennen utanpå huset används som mottagare och kan inte nyttjas som router för surfplattor, datorer, telefoner eller liknande wifiutrustning inuti huset.

För tillfället säljer vi hastigheter eller produkter om maximalt 100/100 Mpbs, dvs 100 megabit per sekund uppströms (uppladdning) och 100 megabit per sekund nedströms (nedladdning). I takt med att nya mjukvarureleaser släpps, räknar vi med att kunna uppgradera sänd och mottagningsenheter så att vi kan leverera bredbandstjänster med högre hastigheter. Dessa uppgraderingar kommer att ske kostnadsfritt och sker över tid.

Byalag eller föreningar kan i de flesta län söka bidrag för själva infrastrukturen i bredbands-utbyggnad, t ex master och passiv fiber, under vissa förutsättningar och denna skall vara teknikneutral. Du kan få råd, stöd och hjälp från t ex kommunens bredbandsamordnare/koordinator.

Hushållet själv är – som vid fiberinstallationer i hemmet – ansvarig att via ett vanligt eluttag (220 v) ström-mata det sk TP-uttaget (installerat av oss) som i detta fall i sin tur strömmatar Wifi-antenn/mottagare utanpå huset via en sladd installerat av oss. När det gäller master och länkhopp ansvarar Bluecom för detta genom partners och inplacering/utplaceringspartners.

Generellt krävs tillstånd för högre byggnader/stolpar/master över 20 m. Du kan få råd, stöd och hjälp från exempelvis kommunens bredbandsamordnare/koordinator gällande vad som gäller. Vi söker inplacera utrustning i befintliga master, stolpar och byggnader. Därutöver kan vi efter projektering rådge och erbjuda färdiga master till föreningen vid behov.

Trådlösa datornätverk av denna typ (Wifi-standarden 802.11 ac) som används närmast hushållet alstrar en effekt som är betydligt lägre än den så kallade standardstyrkan. Det visar mätningar från den brittiska myndigheten Public Health England. Samma typ av teknik används i vanliga trådlösa routrar som finns hos hushåll, skolor, sjukhus och kontor i Sverige. Standardstyrka (angiven maximal styrka enligt standard) är ett mått på hur mycket effekt som ett trådlöst datornätverk som högst får alstra. Trådlösa datornätverk har en standardstyrka som är 0,1 watt för radiovågor med frekvensen 2,45 GHz och 0,2 watt för frekvensen 5 GHz. Läs mer: Public Health Englands information om trådlösa nätverk och hälsoeffekter (på engelska) Strålsäkerhetsmyndigheten har mätt exponeringen för radiovågor i skolmiljö där trådlösa datornätverk används. Mätningarna visar att exponeringen är mycket låg. Den är lägre än en hundratusendel av vad som krävs för att kunna orsaka en säkerställd hälsopåverkan. Det finns inga vetenskapligt grundade misstankar om hälsorisker med att exponeras för radiovågor från trådlösa datornätverk. Därför finns det inga strålskyddsskäl för att undvika att installera eller använda sådana, vare sig på skolor eller i hemmiljö. Andra tunga expertinstanser delar den här uppfattningen, bland annat Världshälsoorganisationen WHO och EU:s vetenskapliga råd (SCENIHR). Även strålsäkerhetsmyndigheter i andra länder, som har egna expertråd, har dragit liknande slutsatser.