Skip to content

Vi kopplar upp Kungliga Djurgården

Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin

Kultur- och naturskydd är tungt vägande anledningar till att Kungliga Djurgårdsförvaltningen nu valt Teracoms bredbandslösning Air2Fibre.

Har man någon gång varit i Stockholm och besökt Djurgården så förstår man varför stora delar lyder under kultur- och naturskydd. Den vackra naturen, en blandning av parkområden med gamla ekar samt hagar och betesmark och att här ligger kulturhistoriskt intressanta byggnader är en viktig anledning till att Kungliga Djurgårdsförvaltningen nu valt Teracoms bredbandslösning Air2Fibre för strax över 50 hushåll.

Att gräva ner bredband i den här miljön är extra komplicerat och kostsamt men med Air2Fibre slipper man åverkan på skog och mark.

Att Air2Fibre väckte vårt intresse berodde dels på svårigheten att nå alla delar av Djurgården med traditionella lösningar i närtid. Samtidigt skulle traditionella lösningar innebära speciella problem på Djurgården, som grävningar i känsliga miljöer, vilket vi gärna ville undvika. Dessutom är det ju lite grann en poäng att få till en lokal lösning, när man är granne med Kaknästornet.

Magnus Andersson Slottsfogde Kungl. Djurgårdens Förvaltning

Extra roligt är att just Kaknästornet kommer att användas som spridningspunkt till hushållen. För 50 år sedan byggdes tornet som ett länktorn för den teknik som då var aktuell. Ny bygger vi för 2020-talet med Wifi-länk mot hushåll och radiolänk från Nackamasten. Att bli leverantör till Kungliga Djurgårdsförvaltningen är ett stort förtroende att förvalta.”

Jan Backman Sektionschef Teracom Broadband Networks 

Relaterade artiklar